İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İNSAN KAYNAKLARI SÜRECİNİ ETKİN YÖNETME STRATEJİMİZ DOĞRULTUSUNDA, ÇALIŞANLARIMIZIN YETKİNLİĞİNİ, KATILIMINI VE MEMNUNİYETİNİ ARTTIRIYORUZ.

Şirket stratejilerimizin ve hedeflerimizin gerçekleşmesinde bizleri başarıya taşıyan ana güçlerden birinin, çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz. “ Önce insan “ yaklaşımımız ile çalışanlarımızın gelişimine fırsat veren ve onlara katkı sağlayan uygulamaları hayata geçiriyoruz. Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve iş tatminlerini arttırmaya odaklı projelerimizle organizasyonel performansımızı ve verimliliğimizi arttırmayı hedefliyoruz.

TEMEL İLKELERİMİZ

Personelimizin, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek; bu programları uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek

Personelimizin kendi çalışmalarının sonuçlarını, diğer bir kelimeyle çıktılarını görmesine ve bu çıktıları değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek,

Personelimizin kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan ve sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde konumlandırılmasını sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak,
Organizasyonumuzda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak,

Çalışanlarımızdandan geri dönüş alınarak yapılacak uygulamalara yön vermek,
Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygı duymak; iş kazalarını önleyecek sistemler geliştirmek; sağlık-güvenlik- çevre performansını artırmak için komşu tesisler, yetkili makamlar ve yerel yönetimler ile işbirliğini artırmak; acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılandırılmak ve uygulamalarımızda şeffaf olmak

TEMEL YETKİNLİKLERİMİZ

  • İnsan odaklılık
  • Etkin iletişim yeteneği
  • Problem çözme ve kritik düşünebilme
  • Stres yönetimi
  • Takım çalışması bilinci
  • Önceliklendirebilme yeteneği
  • İş motivasyonu – Başarma arzusu
  • Yenilikçilik